About Us

EZ NIKARIM DUH VEGÊRIM. LÊ EZ KARIM BÎJIM, EZÊ BI SERRASTÎ LI SER RÊKA XWE XEBITIM JI MILATÊ XWERE Û LI GOR ZANÎN Û KARÎN A XWE LI JIYAN A XWEDE. 

 

 

 . 

Contact

Faysal shaqooli

fkapril24@yahoo.com

Shingal - Duhok - Kurdistan - Iraq

00964-750-787-1425

Search site

Poll

Mirov karê tiştekî li gor karîn a xwe ji milat ê xwere bike, Yan mirov nikarê ?

© 2010 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode