RÊYÊT ŞINGAL

Rêyêt Şingal / km

 

 

Şingal- Solax                     8 km

Şingal- cement factory     20 km

Şingal- Til-Qeseb             12 km

Şingal- Koço                     14 km

Şingal- Til-Banat              18 km

Şingal- Rembûsî               10 km

Şingal- Girzerik                16 km

Şingal- Gir’izêr                 23 km

Şingal- Werdiyê               12 km

Şingal- Heyalê                  24 km

Şingal- Siba-Şêx-xidir      34 km

Şingal- Sikênîyê               28 km

Şingal- Sînorê Sûriya       52 km

Şingal- Şilo                       34 km

Şingal- Barê                     44 km

Şingal- Behrava                57 km

Şingal- Z-Şêx-şems          60 km

Şingal- Xanasor                62 km

Şingal- Sinûnê                  69 km

Şingal- Kersê                    80 km

Şingal- Girşebek               38 km

Şingal- Xirranê                 42 km

Şingal- Herdan                 40 km

Şingal- Zorava                  45 km

Şingal- Guhbel                  52 km

Şingal- Borrik                   57 km

Şingal- Z-Şerfedîn            56 km

Şingal- Duhla                    63 km

Şingal- Digurkê                 65 km

Contact

Faysal shaqooli

fkapril24@yahoo.com

Shingal - Duhok - Kurdistan - Iraq

00964-750-787-1425

Search site

Poll

Mirov karê tiştekî li gor karîn a xwe ji milat ê xwere bike, Yan mirov nikarê ?

© 2010 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode